• Heidi Hjorteland Wigestrand

«Strandsitjar» Olav kan bli rik

Olav Jonassen eig eit hus kloss i sjøkanten på Sand. Om ei knapp veke kan huset hans auka monaleg i verdi.