• Anders Minge

For abstrakt for jærbuen

År etter år kommer jærkommunen Time, Klepp og Hå langt ned på TV-aksjonens giverliste. – Kanskje fordi innsamlingen er for lite konkret, sier Gunnar Siqveland.