Nytt apotek-innbrudd

For andre gang i løpet av få uker har tyver tatt seg inn i apoteket på Ålgård.