• Elden understrekte også myndighetenes formål med straff, spesielt den allmennpreventive virkning. Jon Ingemundsen

- Åtte år bør være normalstraff