Seksdobling av mc-ulykker

På årets tre første måneder var det 36 motorsykkelulykker på norske veier.