Begraver frykten høyspentlinjen gir

Dersom alt går etter planen, vil høyspentlinjen over boligfeltet på Sande i Sola bli lagt i jordkabel i ny trasé innen mars 2008.