Ut av dobbeltrollene?

Ordførerne på Nord-Jæren har litt færre styreverv i offentlige selskaper nå enn for et par år siden. I fremtiden kan de bli erklært inhabile når politiske utvalg skal håndtere saker som angår selskapene.