• Rådmannen mener lovbruddene avdekket under oppussing av De Røde Sjøhus ikke skal ligge til hinder for å gi Old Irish Pub skjenkebevilling. Jonas Haarr Friestad

Rådmannen vil la Old Irish Pub få skjenke

STAVANGER: Old Irish Pub har brutt arbeidsmiljøloven, plan- og bygningsloven og brannvernloven - men bør likevel få skjenkebevilling, mener rådmannen.