• Tingrettsdommer Mariann Svensen leder skjønnsrettens sak om Gauselvågen. Her under tirsdagens befaring på eiendommen til Kvia Eiendom AS. Like bak følger advokat Endre Skjørestad. Marie von Krogh

Meglere: - Turvei gjennom hagene vil gi kraftig verdifall

To eiendomsmeglere har beregnet hva turveien i Gauselvågen vil bety for sju eiendommers verdi. Svaret er mellom 3,5 og 7,5 millioner per eiendom.