Nå skal den verste flaskehalsen ned til Egersund fjernes

To store veiprosjekter er på gang. Eigersund får ny bru til Eigerøy, og Rv. 42 fra Krossmoen og nedover mot byen skal utbedre. Dette skjer uten en krone i bompenger.

Publisert: Publisert:

Det går, men bare så vidt. Foto: Arnt Olav Klippenberg

 • Arnt Olav Klippenberg
  Journalist

Egersund fikk ikke nye E39 utenfor «stuedøra» på Slettebø. Vegvesenet og Nye Veier har heller ikke anbefalt det nest beste alternativet for Eigersund, nemlig det som kalles R2 og går hakket nærmere Egersund, omtrent der dagens vei ligger. Likevel er det en gledens dag for eigersunderne når tilførselsveien mellom Eigerøy/Egersund og E39 på Krossmoen endelig får en standard som en hovedvei inn til en by fortjener.

Prislappen

Ny Eigerøy bru er vedtatt og vil stå klar om noen få år. Med den nye veien mellom Nese og Krossmoen vil flaskehalsene som er igjen være små og trolig til å leve med. Det er umulig å snakke om disse tingene uten å nevne ordet bompenger. Nå får Eigersund løst sine to viktigste samferdselsprosjekter uten at billistene må punge ut med ekstraavgiften.

Hvorfor går Vegvesenet løs på akkurat denne strekningen nå? Prosjektleder Svein Mæle begrunner det at at Krossmoen-Nese har dårligere standard enn resten av Rv. 42 inn mot Egersund. Det er heller ikke tilbud for gående og syklende langs dagens vei. En utbedring vil gi en mer helhetlig standard på det som er hovedadkomsten til Egersund. Utbedringen vil innebære oppgradering av veistandard, etablering av gang- og sykkelveg, oppgradere bussholdeplasser og regulere tilkomstveier til riksveien i tråd med dagens krav. Tiltakene vil bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende, og turen blir både behageligere og mindre farefull for billister.

Prislappen er 123 millioner kroner. Og hold deg fast: Pengene er allerede lovet og kan tas ut i 2021 og 2022. Det betyr samtidig at første spadestikk vil skje i 2021.

Flere alternativer

Svein Mæle i Statens Vegvesen har fått med seg at dette er et etterlengtet prosjekt i Eigersund. Det var glede å spore da han la planene fram i Planteknisk utvalg.

Det som skjer er først et varsel om reguleringsplan. Så har folk en måned på å komme med innspill. Her er det spennende å høre hva Bane Nor og elveeigerlaget måtte mene. På Klungland må nemlig veien over jernbanen, noe som aldri er enkelt.

– Vi har ikke besluttet hvordan vi skal gjøre det, men både bru langs fjellet og sprengning av fjell kan bli aktuelt, sier han.

Begge alternativene har utfordringer.

– Nye bruer over jernbanen må bygges to meter høyere enn eksisterende bruer. Det fører til utfordringer blant annet i forhold til stikkveier. Vi har heller ikke fått sjekket ut hvordan det er å sprenge her, så nær jernbanen.

X-faktor

Andre forhold er arealbeslag og hus som ligger nær veien. Hellelandselva er heller ikke langt unna. Dette er en av elvene som har vært flomutsatt de siste årene.

2021 er snart bare et år inn i fremtiden. All avklaring og planlegging tar tid. Første spadestikk skal altså skje innen to år. Svein Mæle bekrefter at Vegvesenet derfor må komme i gang. De har ikke mer enn tid og vei.

En annen faktor, som kanskje kan kalles en x-faktor, er nye E39. Et av alternativene her er en stikkvei ned fra Eigestad på dagens E39 til Nese på Riksveg 42. Siden nye E39 ennå er litt i det blå, frykter mange at det kan føre til at byggingen av den nye riksvegen blir lagt på is til alt rundt E39 er endelig bestemt. Noen vil kanskje si at hva skal vi med ny Rv. 42 hvis alle kjører av på Nese og opp på den nye E39?

– Vi har fått penger i transportplanen. Det er retningsgivende for oss. Jeg kan heller ikke tenke meg at noen i Eigersund ønsker en utsettelse, sier Mæle.

Publisert:

E39

 1. Ny E39 kan bli billigere å bruke for bilistene

 2. Katastrofen E39 burde aldri skiftet navn

 3. Det er fortsatt minst to problemer som må løses før ny E39 kan bygges

 4. Vegvesenets E39-innstilling er klar: – En utrolig viktig seier for Eigersund

 5. Omkjøringen ved Skurve kan avsluttes før ferien, hvis vegvesenet vil

 6. KrF-ere plantet ny idé hos samferdselsminister Hareide: - Se E39 og tog i sammenheng forbi Drangsdalen

 1. E39
 2. Krossmoen
 3. E39
 4. Eigersund
 5. Eigerøy