Arne Viste: Glad for å bli tiltalt

I flere år har han kjempet for å bli tiltalt. Nå gleder Arne Viste seg til å møte i Oslo tingrett, tiltalt for brudd på utlendingssloven.

Arne Viste driver bemanningsbyrået Plog AS. Han formidler jobber til ikke-returnerbare personer med endelig avslag på asylsøknaden. Nå skal retten avgjøre om denne virksomheten er ulovlig.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Gjennom firmaet Plog AS, som han eier og driver, gir solamannen arbeid til asylsøkere som ikke har arbeidstillatelse.

Arne Viste mener at norske myndigheter ikke har lov til å nekte disse personene arbeid. I Grunnloven står det, paragraf 110:

«Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.»

– Dette betyr at myndighetene har plikt til å hjelpe mennesker til arbeid. Men i stedet velger de å trykke dem ned. Disse menneskene har omtrent ingenting å leve av og får heller ikke muligheten til å jobbe. Situasjonen blir helt håpløs, sier Viste.

Han er glad for at denne praksisen nå skal bli prøvd rettslig.

Les også

Solamann driver vikarbyrå for papirløse – jubler over endelig å bli politianmeldt

Får lønn og betaler skatt

Ifølge Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) oppholder det seg mellom 3000 og 5000 ureturnerbare asylsøkere i Norge til enhver tid. Dette er personer som har fått avslag på sin asylsøknad, men som ikke kan sendes ut av landet av ulike årsaker.

Plog fungerer omtrent som et bemanningsbyrå. De blir ansatt i firmaet og får lønnen sin derfra. Det trekkes skatt som settes på egen konto. Arbeidet skjer i forskjellige bedrifter, alt fra bilpleiefirma til kebabrestaurant. Så langt har om lag 60–70 personer fått arbeid gjennom Plog. Tiltalebeslutningen omfatter 29 av disse.

Tiltalen er tatt ut av Oslo politidistrikt og hovedforhandlingen er berammet til Oslo tingrett i slutten av september.

Les også

Arne vil vite om det han gjer er lovleg

– Jeg kommer til å innstevne medisinsk personell som vil opplyse retten om hvor destruktiv det er å gå uten jobb, sier Arne Viste.

I tillegg vitner arbeidslivseksperter fra LO. Påtalemyndigheten har innkalt 9–10 tjenestemenn som vitner. I tillegg vil det bli omfattende dokumentasjon blant annet av timelister, kontoutskrifter og arbeidskontrakter.

Arne Viste driver bemanningsbyrået Plog AS. Både han og foretaket er nå tiltalt for brudd på utlendingsloven.

Risikerer fengsel

– Dette er politifolk som har sett mine ansatte i arbeid. Helt unødvendig at alle disse skal vitne, faktum i saken er vi enige om, sier Viste.

Blir han dømt, risikerer han bøter eller fengsel i inntil 2 år.

– Denne saken er så prinsipielt viktig at den vil bli anket til Høyesterett og om nødvendig Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, opplyser Viste.

Forsvarer for Viste og Plog er advokat Christian Henrik Prahl Reusch. Han har tidligere vært ledende advokat for Regjeringsadvokaten, nå jobber han for advokatkontoret Simonsen Vogt Wiig. Menneskerettigheter er et av hans spesialfelt, og han har ført to saker i Menneskerettsdomstolen på vegne av Norge. Norge vant begge sakene.

– Siden jeg er tiltalt i straffesak, får jeg oppnevnt forsvarer av det offentlige, sier Arne Viste.

Stavanger-politiet etterforsket Plog og Arne Viste i 2017, men henla saken på grunn av bevisets stilling. I henleggelsesbrevet heter det blant annet: «Etter en helhetsvurdering av bevisene i saken finner en ikke bevist ut over enhver rimelig tvil at Plog AS forsettlig eller uaktsomt har gjort bruk av arbeidskraften til utlendinger som ikke har nødvendig tillatelse å arbeide.»

– Vi driver på samme måte fortsatt, så her har vi to politidistrikt som gjør ulike vurderinger av samme sak, påpeker Arne Viste.

Politiadvokat Hans-Petter Pedersen Skurdal ved Oslo politidistrikt er for tiden på ferie og kan ikke gi kommentarer til saken før i august.

Advokat Knut O. Eldhuset mener det blir en viktig rettssak.

– Prisverdig

Stavanger-advokat Knut O. Eldhuset ser fram til rettssaken.

– Som advokat setter jeg stor pris på folk som prøver å gi ureturnerbare flyktninger et verdigere liv, sier Eldhuset.

Han har ved selv sett hvordan flere av hans klienter blir svært frustrerte og tidvis svært deprimerte, mye fordi de ikke gis muligheter for sysselsetting.

– Jeg har registrert at det nå er fremmet sak mot Viste. Det blir en spennende sak, idet det ikke er fremmet slike saker før.

Han mener saken er prinsipiell.

– Dette blir en avgjørelse som vil kunne bety mye for de 3000-5000 ureturnerbare flyktninger som oppholder seg i Norge.

Eldhuset viser til at retten til arbeid står sterkt i Norge, blant annet i Grunnlovens paragraf 110, som fastslår at statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring.

Publisert: