• Per Olaf Lauvås er ikke imponert over Mattilsynets interne granskingsrapport. Han ser frem til hva politietterforskning og ekstern granskning vil komme frem til. Fredrik Refvem

Mattilsynet gransket pelsdyrsak uten å snakke med minkbonde

Minkbonden mener at tilsynets interne gransking er verdiløs.