Torpedoer fikk bank etter mislykket pengeinnkreving

Ti unge menn er i Jæren tingrett dømt til ubetinget fengsel etter at tre menn med tilknytning til MC-klubben Gremium ble utsatt for grov vold i Sandnes.

Publisert: Publisert:

Slik så bilen som de fornærmede kjørte ut etter at flere av de tiltalte hadde gjort seg ferdige. En enstemmig rett finner det også bevist at flere av de tiltalte slo tre av mennene som satt i bilen. Alle dømmes for medvirkning til grov vold. Foto: Ronny Hjertås

 • Cornelius Munkvik
  Journalist

Fire uker var satt av i Jæren tingrett til rettssaken mot de ti mennene, som er i alderen 21 til 25 år. Alle var tiltalt for grov vold mot fire personer. Forholdet skjedde fredag 2. februar i fjor i Skippergata på Hana i Sandnes kommune.

Forhistorien til volden i Skippergata er spesiell.

Få dager før hendelsen var nemlig to av de fornærmede mennene hjemme hos en av de tiltalte. De to, som ifølge dommen har tilknytning til MC-klubben Gremium – en såkalt 1%-klubb (se faktaboks), var der for å kreve inn penger.

I forbindelse med innkrevingen ble det brukt vold. Både mot mannen de mente hadde tatt fra MC-klubben, og mot en annen mann som også bodde på adressen.

LES OGSÅ: Satudarah-medlem fengslet etter voldsepisode

Før pengeinnkreverne gikk fra stedet, fikk mannen de krevde penger fra utsatt frist for tilbakebetaling. Samtidig «lovet» pengeinnkreverne ytterligere vold om han da ikke betalte.

Ingen kommentar

Av dommen fremgår det at det for retten har vært vanskelig å få klarlagt akkurat hvem som sto for volden i Skippergata den aktuelle fredagen. Grunnen er at verken de tiltalte eller de fornærmede var interesserte i å belyse saken i særlig grad under rettssaken.

Les også

Seks pågrepet etter MC-bråk i Sandnes

Les også

Drapsforsøkssiktet kvinne sier at knivstikkingen var et uhell

«Flere av de fornærmede har sågar funnet det passende i hovedsak å svare «ingen kommentar» på spørsmål», skriver tingrettsdommer Ørjan Andre Grønlid i dommen.

Retten har i stor grad derfor måttet støtte seg til hva de involverte har forklart i politiavhør.

Møttes på parkeringsplass

Tidligere på kvelden 2. februar i fjor, før volden i Skippergata, var både de tiltalte og de fornærmede på en parkeringsplass ved Dalsnuten. Det var her mannen som skyldte penger skulle betale pengeinnkreverne. I stedet for å ta med seg penger til møtet tok han med seg flere kamerater.

Retten finner det bevist at målet var å få torpedoene til å «glemme» gjelden.

Da pengeinnkreverne forsto at de var blitt lurt, og at de var i mindretall, satte de seg i bilen og kjørte mot Sandnes sentrum. De ti tiltalte fulgte etter i tre biler. Ifølge dommen ble det kjørt aggressivt og flere av bilene var borti hverandre.

LES OGSÅ: Masseslagsmål i Stavanger sentrum

I Skippergata klarte de tiltalte å stanse bilen de fornærmede satt i. Kort tid etter ble det slått med balltre og jernstang mot de fornærmedes bil. Retten finner det også bevist at tre av de fire som satt i bilen ble slått.

Gjengjeldelse

To av de tiltalte har erkjent voldsbruk, men retten mener det er utvilsomt at flere av de involverte deltok i selve voldsutøvelsen. Av dommen fremgår det imidlertid at det har vært vanskelig å bevise utover enhver rimelig tvil hvem av de andre som slo. I stedet mener retten at alle må dømmes for å ha medvirket til grov vold mot tre av de fornærmede.

Retten kommer til at de tiltalte i ulik grad medvirket, og at det for flere av dem er tale om psykisk medvirkning.

Les også

Varhaug-drapet: Statsadvokaten innstiller på anke

Les også

Tidligere politimann fra Rogaland tatt med 32 gram amfetamin

Retten finner det ikke bevist at den fjerde mannen som satt i de fornærmedes bil ble slått.

Ifølge dommen ville ikke voldsepisoden i Skippergata skjedd om det ikke var for at to av de fornærmede selv hadde utøvd vold mot to av de tiltalte dager i forveien. Altså var volden en gjengjeldelse for pengeinnkrevingen.

Retten er imidlertid ikke enig i at de tiltalte i denne saken handlet i «berettiget harme» som kan rettferdiggjøre voldsbruken. I dommen pekes det blant annet på at to av dem som ble utsatt for vold i Skippergata faktisk ikke var med på pengeinnkrevingen dager i forveien.

Anker

Alle de ti tiltalte dømmes til tolv eller tretten måneders ubetinget fengsel. I tillegg dømmes samtlige til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.

LES OGSÅ: Utviklingshemmet mann skal ha blitt utnyttet seksuelt i flere år

De to torpedoene som utøvet vold i forbindelse med pengeinnkrevingen tidligere den aktuelle uka, er allerede dømt i Jæren tingrett.

Advokat Anne Kroken i Advokatfirmaet Torstrup, sier til Aftenbladet at alle de tiltalte enten har anket dommen eller varslet at de tar betenkningstid. Foto: Rune Vandvik

Forsvareren til en av de tiltalte, advokat Anne Kroken i Advokatfirmaet Torstrup, sier til Aftenbladet at alle de tiltalte allerede har anket eller varslet at de tar betenkningstid.

– Min klient er dypt uenig i dommen. Han mener at tingretten ikke i tilstrekkelig grad har vurdert de tiltalte individuelt. For min klients del er det ingen bevis for at han skal ha medvirket psykisk til volden, sier Kroken.

Aktor i saken, politiinspektør Unni Byberg Malmin, la i sin prosedyre ned påstand om at de tiltalte måtte dømmes til ubetingede fengselsstraffer på mellom ett år og sju måneder og ett år og ti måneder.

– Selv om den utmålte straffen er vesentlig under aktors påstand anket min klient på stedet.

Dragsugeffekt

Advokat Inger Marie Sunde i Advokatfirmaet Legal sier til Aftenbladet at også hennes klient har anket dommen. I sin prosedyre advarte Sunde retten mot «dragsugeffekten».

Advokat Inger Marie Sunde i Advokatfirmaet Legal sier at også hennes klient er uenig i dommen, og at han allerede har anket. Foto: Jarle Aasland

– Med det mener jeg at det alltid er en fare for at noen blir uriktig dømt når så mange sitter på tiltalebenken, sier Sunde.

Advokaten mener at dommen ikke i tilstrekkelig grad individualiserer.

– Min klient er knapt nok synlig i dommen, påpeker hun.

Viktige problemstillinger

Også klienten til advokat Adrian Idehen i Advokatsamarbeidet Sjødin, Meling og Co, har anket dommen.

Les også

Barnehageansatt dømt for voldtekt av barn

Les også

Dømt til å betale millionerstatning etter å ha slått kameraten i hodet med et balltre

- Vi registrerer at dommens straffeutmåling er vesentlig lavere enn det som ble påstått fra påtalemyndighetens side. Dette skyldes at samtlige tiltalte ble frifunnet for ett av tilfellene av vold, sier Idehen, og fortsetter:

– Min klient er fornøyd med at retten ikke la til grunn påtalemyndighetens påstand om at det forelå en plan om å ta hevn på de fornærmede, som min klient var kjent med. På den annen side er det skuffende at han blir dømt for medvirkning til det øvrige, all den tid han etter vårt syn har gjort alt han kunne for å vise at han tok avstand fra voldsbruken som fant sted under hendelsen. Det er noen viktige problemstillinger knyttet til forsett og de juridiske grensene for medvirkningsansvar som vil bli adressert i en eventuell ankeforhandling, sier han.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Helsetilsynet mener Sirdal har begått flere lovbrudd i behandlingen av gravid kvinne

 2. Frigir navnet på 16-åringen som omkom i ulykke hjemme

 3. Treningssentrene må fortsatt vente med gjenåpning

 4. Brann i søppeldunk på Arkaden

 5. Her rygger leddbussen ned på Diagonalen

 6. Bodil suste rundt på fester og fløy privatfly i studietiden, men kjente større lykke da sønnen så et fint tre i Røldal

 1. Sandnes sentrum
 2. Vold
 3. Jæren tingrett
 4. Krim