Hvor går veien videre de neste 12 ukene?

BAKGRUNN: Endelig slapp departementet fra seg høringsutkastet fra Vegvesenet. Hva skjer når den statlige kommunedelplanen for E39 havner i kommunene?

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Høringsutkastet kom fra Kommunal og moderniseringsdepartementet uten bomber av noe slag. Selv ikke den minste lille kinaputte er å finne i papirene. Utkastet er en blåkopi av det Vegvesenet leverte fra seg tidligere i år. Det er nesten litt rart i og med at det tok så uhorvelig lang tid før departementet slapp høringen fra seg. Kvalitetssikring, var svaret når vi spurte, men det ble samtidig mer enn hvisket at det kunne være noe på gang. Kanskje ville høringen komme med andre anbefalinger enn kun de som kom fra Vegvesenet.

Spesielt i Eigersund og Bjerkreim var nysgjerrigheten stor. Eigersundpolitikerne har lagt press på prosessen ved å si nei til bompenger før de vet hvor veien skal gå. De ønsker at den skal gå så nær Egersund (R 2) som mulig . Etter hvert som det varte og rakk før departementene klarte å sende høringen fra seg, steg forventingen om at det kanskje dreide seg om R 2. Det gjorde det ikke.

Bjerkreim

Nå har kommunene 12 uker på seg til å mene noe om veien. Hva mener for eksempel Bjerkreim. De har så langt ikke klart å enes om et korridorvalg. Satt på spissen kan vi si at de som blir rammet av det ene alternativet, er mest for det andre alternativet. Spenningen nå er om det nye kommunestyret ser annerledes på saken og klarer å samle seg om et vedtak. Samtidig vet vi at Bjerkreim har satt seg litt på sidenlinja. Kommunestyret vedtok før ferien å la være å mene noe om bompenger. Det er statens vei, så staten får selv vedta hvordan den skal finansieres, mente kommunestyret. Nå vet vi at det kan føre til at Nye Veier hopper over Bjerkreim. Hva betyr det? Vil lille Bjerkreim ha guts til å stå på sitt når gravemaskinene kommer i nabokommunene?

Satt på spissen kan vi si at de som blir rammet av det ene alternativet, er mest for det andre alternativet.

Eigersund

Hva gjør Eigersund? Kommunestyret har ikke vedtatt bompenger. Eigersund vil først vite hvor veien skal gå. Hvis høringen hadde anbefalt R 2, kunne trolig Eigersund i morgen ha gjort vedtaket som må til for å gjøre Vegvesenet og Nye Veier fornøyde. Nå anbefaler fortsatt høringen R 1. Likevel er det grunn til å tro at Eigersund vil krype til korset og akseptere R 1 hvis denne korridoren til slutt står igjen som det eneste alternativet.

I høringen kan vi lese at nytteverdien er 1,6 milliarder kroner i favør R 1. Her kommer garantert Eigersund til å protestere. R 2 er tross alt billigere å bygge. Samtidig mener Eigersund at det er et syltynt argument å hevde at nytteverdien er størst på R 1. Hvordan ser regnestygget ut, spør politikerne. Jo, på R 1 sparer bilistene 90 sekunders reisetid mellom Stavanger og Kristiansand. Ganger du x antall biler som kjører i 110 km/t i 3 kilometer, så sparer det altså samfunnet for 1,6 milliarder.

Gjesdal

Hvor mener Gjesdal? Vi hører jo stadig om forviklinger knyttet til E39 mellom Hove og Ålgård. Glem det. Selv om Nye Veier har fått ansvaret også for denne biten av E39, så er den ikke en del av det store E39-prosjektet. Det starter lenge sør, på Bollestad.

– Her er det ingen kontroverser. Nå må bare Bjerkreim og Eigersund finne ut hva de vil, så er vi i Gjesdal veldig fornøyde, sier varaordfører Henry Tendenes.

Lund

I Lund er det heller ingen store kontroverser knyttet til veien etter at korridoren gjennom Ualand/Heskestad ble avklart. Men Lund kommer likevel til å protestere på ett punkt. Det er lagt opp til et stort kryss på Moen, mellom Hovsvatnet og Moi. Lund kommune vil at krysset legges i vannet for å spare matjord.

Publisert: