• Marton Skårland, Idar Sønstadbø og Kjetil Slettebø tilhører de tre partiene som ordførerkjedet vandrer mellom i Bjerkreim. Fredrik Refvem

32-åring danket ut den sittende ordføreren