Antallet skattekontroller stuper i Skatteetaten

Fra 2010 til 2018 er antallet skattekontroller mer enn halvert. Fellesskapet går glipp av milliardbeløp, mener Hadia Tajik (Ap). Ikke gitt at mer kontroll vil gi mer til statskassen, svarer Jan Tore Sanner (H).

Publisert: Publisert:

Finansminister Jan Tore Sanner (H) avbildet under nøkkeloverrekkelsen 24. januar i år. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

 • Geir Søndeland
  Journalist
 • I 2010 ble 12,9 prosent av selskap og næringsdrivende kontrollert av Skatteetaten.
 • I 2018 var andelen nede i 5,7 prosent.

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende at antallet kontroller er mer enn halvert siden 2010. Det er uholdbart om det skal fortsette sånn, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson til Aftenbladet.

Les også

Ordføreropprør mot Siv Jensens skattereform

I et brev fra Jan Tore Sanner (H) til Tajik og Stortinget peker finansministeren på at det ikke ser ut til at inntektene har gått ned selv om kontrollomfanget er redusert betraktelig. Dette ble først omtalt i FriFagbevegelse.

Følger OECD-råd

Det er ikke gitt at en høyere kontrollandel vil bety større inndragelser samlet sett, slår statsråden fast.

Sanner resonnerer slik:

 • Arbeidet mot skatte- og avgiftskriminalitet omfatter en rekke andre virkemidler utover ordinær kontroll.
 • Skatteetaten har justert arbeidsformen det siste tiåret i tråd med anbefalinger fra OECD, en internasjonal organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling.
 • Kontroller rettes i større grad mot områder med størst risiko for å bryte skattereglene.
 • Skatteetaten har bedre kunnskap nå enn tidligere om hvordan ulike virkemidler påvirker skattyters atferd.
 • Forebygging, god dialog og veiledning har i mange tilfeller god effekt. Kontrollbehovet reduseres av brukervennlig IT og styrket veiledning når skattemeldingen skal leveres.
 • Helhet og treffsikkerhet trumfer i all hovedsak antall kontroller.
 • Finansdepartementet instruerer ikke Skatteetaten på kontrollandelen eller hvor mye som skal dras inn, fordi målet er at reglene følges – ikke at størst mulig beløp havner i statskassen.

– Går glipp av milliardbeløp

Tajik er kritisk til indikasjoner på at kronebeløpet som inndras, tilsynelatende er forholdsvis upåvirket av at kontrollomfanget synker.

Hadia Tajik (Ap) mener Jan Tore Sanner (H) må stoppe en utvikling med en stadig lavere andel skattekontrollerte selskaper og næringsdrivende. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Les også

Siv Jensens skattekontor i trøbbel: – Vi tar situasjonen på alvor

– Det fremstår litt som en bortforklaring når det er grunn til å tro at det er blitt mer overskuddsflytting ut av landet de siste årene. Tax Justice Network (TJN) har ved flere anledninger tatt opp behovet for å skjerpe kontrollen av dette. Det ble trolig flyttet 40 milliarder i 2015, sier Tajik.

TJN jobber for demokratiske og åpne skattesystemer og global skatterettferd.

Les også

Petroleumsøkonom vil lette skattepresset på oljeselskapene

Tajik mener avbyråkratisering- og effektiviseringsreformen (ABE) har gitt kutt i ressurser til å drive kontroll og tilsyn i offentlig sektor generelt.

– I praksis betyr dette at fellesskapet går glipp av milliardbeløp av skattemidler fordi regjeringen ikke vil gjøre enkle millioninvesteringer, sier Tajik med henvisning til krav om et årlig driftskutt på 0,5 prosent.

Les også

Problemer i kø for skattekontoret Siv Jensen la til Stavanger

Hun lover å fjerne reformen om Ap kommer i regjering.

– Bør Skatteetaten øke kontrollomfanget, og bør mer midler da tilføres eller andre ting prioriteres bort?

– Vi må få brutt ned tallene til de ulike typer kontrollformene før vi tydeligere ser hvor hunden ligger begravd, og vi må komme tilbake til hvorvidt arbeidsformen skal endres, men det er ikke tvil om at det må tilføres flere midler.

– For oppsiden er så stor?

– Fellesskapet går glipp av milliardbeløp fordi regjeringen ikke vil gjøre en mindre millioninvestering som det her vil være snakk om, sier hun.

– Fornuftig måte å jobbe på

Aftenbladet har ikke lyktes i å få oppgitt beløp eller antall kontrollerte virksomheter i perioden 2010–2018 fra Skatteetaten eller departementet.

I 2018 etterberegnet kontrollvirksomheten mot arbeidslivskriminalitet skatter og avgifter for 362 millioner kroner i 2018, 7 millioner mer enn i 2017, ifølge Skatteetatens årsrapport.

Skatteetaten viser til et debattinnlegg i FriFagbevegelse. Skattedirektør Hans Christian Holter trekker fram at forebygging og veiledning har vist seg mest effektivt og er den største årsaken til at antallet kontroller har gått ned.

Også statssekretær Magnus Thue (H) viser i en e-post til store endringer i arbeidet med å sikre skatteinntekter på:

– Skatteetaten legger nå mer vekt på å være i forkant gjennom veiledning, gode digitale tjenester, internasjonal utveksling av informasjon og god dialog med skattebetalerne. Dette er fordi Skatteetaten mener slike forebyggende tiltak i stort har bedre effekt enn kontroller og sanksjoner. Kontroller er fortsatt viktige, men Skatteetaten prioriterer nå kontrollressursene der risikoen for skatteunndragelse er størst. Jeg mener denne måten å jobbe på er fornuftig.

Thue peker på at det er lettere å tallfeste treffsikre kontroller enn effektene av veiledning og gode digitale tjenester, men at effektene kan være vel så store:

– Det er derfor langt fra gitt at Skatteetaten må kontrollere mer enn i dag. Poenget er at Skatteetaten bruker de virkemidlene som er fornuftige ut fra en helhetlig vurdering av hva som har mest effekt samlet sett. Jeg er trygg på at Skatteetaten gjør gode vurderinger her.

– Skatteetaten bruker mye ressurser på arbeidet med internprising og overskuddsflytting og har nylig opprettet en egen avdeling som arbeider med oppfølging av store konsern. Dette er et område hvor det er spesielt viktig med bruk av andre virkemidler i tillegg til kontroll, avslutter han.

NB! Tallene i artikkelen omhandler regnskaps- og formalkontroll, oppgavekontroll merverdiavgift, utvidet likningskontroll for næringsdrivende og arbeidsgiverkontroll.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

 1. Vil kaste Bandidos ut fra hus i Hillevåg

 2. Med to ord fikk han en samlet norsk samfunns­elite til å innse korona-alvoret

 3. 18-åring mistet lappen etter å ha kjørt i 131 km/t på Motorveien

 4. Turistforeningen fra­råder populær tur ved Lysefjorden

 5. Følg med på nyttår rundt i distriktet på våre webkameraer

 6. De lo av den trange T-skjorten og den enorme pyjamasbuksen

 1. Hadia Tajik
 2. Jan Tore Sanner
 3. Skatteetaten
 4. Finansdepartementet