Sandnes-politikerne skyver EØS-avtalen foran Høgsfjordferja

Å nekte ferje på Høgsfjorden på grunn av finansieringen av Ryfast vil være et brudd på EØS-avtalen, slår formannskapet i Sandnes fast.

Ferja mellom Lauvvik og Forsand er mye brukt av fastboende, men også turister på vei til Preikestolen er hyppige gjester på sambandet over Høgsfjorden.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

– Vi synes vi må få fram det juridiske i denne saken. Derfor legger vi fram et fellesforslag, sa ordfører Stanley Wirak, Ap, da formannskapet i Sandnes mandag behandlet saken om videre ferjedrift på Høgsfjorden.

Det er fylkeskommunen som har bedt Sandnes, Stavanger, Forsand og Strand om å si sitt til framtidig drift av privatdrevet ferje mellom Lauvvik og Oanes. Flere selskaper er interessert i å drive sambandet.

Stortinget har tidligere vedtatt å legge ned ferjesambandene Lauvik-Oanes og Stavanger-Tau når Ryfast åpner for trafikk høsten 2019.

Det kinkige er at Sandnes og Forsand i ettertid har vedtatt å slå seg sammen. Dersom ferja mellom Lauvvik og Oanes forsvinner, blir reiseveien innad i den nye kommunen både lang og kronglete.

«Det skal mye til for å nekte»

I fellesforslaget fra formannskapet i Sandnes heter det at etter EØS-avtalen gjelder en rettighet for private utøvere til å yte sjøtransporttjenester i Norge.

Videre heter det at det skal mye til for nekte å gi løyve. Dette har Samferdselsdepartementet uttrykt i et brev datert 4. juli 2017 til Hordaland kommune.

Videre sier departementet i et brev til Rogaland fylkeskommune i juni at så lenge ferja over Høgsfjorden ikke blir lyst ut ved konkurranse etter yrkestransportloven og skal driftes uten tilskudd fra det offentlige, vil det ikke være et relevant hensyn å vektlegge forhold som har vært vurdert i forbindelse med etablering av et ferjefritt samband (Ryfast) i området.

– Sandnes kommune legger etter dette til grunn at det ikke vil være lovlig å ta hensyn til finansieringen eller garantier gitt i forbindelse med Ryfastprosjektet i vurderingen om konsesjon skal gis til kommersiell ferjedrift over Høgsfjorden. Det offentlige kan ikke nekte ferjedrift for å styrke sitt eget økonomiske inntekstgrunnlag, leste Wirak opp.

Alle i formannskapet sluttet seg til og vil altså ha en kommersiell ferje på Høgsfjorden.

– Gå til staten!

– Det er ingen som kan si at vi har endret spillereglene her. I den grad det er noen som har et problem, så må de gå til staten for å løse opp i eventuelle forpliktelser, la Wirak til.

– Jeg er glad vi står samlet i Sandnes, sa Heidi Bjerga (SV).

Videre er formannskapet enige om at:

«Et avslag på konsesjon, på grunn av hensynet til finansiering av Ryfast, vil være et brudd på EØS-avtalen og være ugyldig etter den forvaltningsrettslige ugyldighetslære om utenforliggende hensyn.»

Strand sier også ja

Flertallet i Strand kommunestyret sa i forrige uke ja til ferjedrift over Høgsfjorden. Det var i strid med rådmannens forslag. Det var et fellesforslag fra Sp, Høyre, KrF og Venstre, som sikret ferje-ja.

Strandpolitikerne innser imidlertid at privatferje kan gi økte bompenger eller lengre nedbetalingstid for Ryfast. Stavanger kommune og fylkeskommunen har stilt garanti om bompengelån med bakgrunn i trafikkgrunnlaget. Disse garantiene mener Strand-politikerne at Staten må ta over. Og dersom Staten ikke gir en slik garanti, anbefaler de fylkeskommunen å nekte konsesjon for privatferje.

Tidligere har også kommunestyrepolitikerne i Forsand gitt tommel opp for fortsatt ferje på Høgsfjorden.

Motstand i Stavanger

I Stavanger derimot, har et politisk flertall sagt et tydelig nei til slik privat ferjedrift.

LES HELE SAKEN: Stavanger presser hardt i Høgsfjord-saken

Der frykter politikerne at ferja kan bidra til å redusere inntektene i Ryfast med mellom 100 og 200 millioner kroner årlig og at garantisansvaret dermed vil bli utløst. Stavanger kommune og fylkeskommunen har gitt en lånegaranti på 6 milliarder i 30 år.

Den perioden kan bli forlenget hvis denne ferja får gå, sa Egil Olsen (H) da saken ble behandlet i Stavanger.

I Stavanger frykter de at kommunen og Rogaland fylkeskommune vil måtte betale av egne midler hvis garantien må innfris. Noe som igjen kan bety at kommunen må kutte i skole, barnehage, omsorg og kultur.

Publisert: