• Byggepotensialet på stasjonsområdet er bare ett av flere brennbare tema som skal inn i den nye sentrumsplanen. Stavanger kommune

Sentrumsplanen utsatt nok en gang

Det vil gå ytterligere to uker før kommunalutvalget i Stavanger tar stilling til forslaget til ny sentrumsplan.