135 venter på tilrettelagt arbeid

ROGALAND: 135 personer i 15 kommuner her i fylket venter på varig tilrettelagt arbeid. Brukerorganisasjonene mener tallet er høyere.

Kristin Wirak er en av de heldige som har fått praksisplass gjennom Stavanger kommune. Kontrakten varer i ett år. Men etter det er framtiden usikkert for Kristin som har CP.
 • Julie Teresa Rege Olsen
  Julie Teresa Rege Olsen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Her er store mørketall. Mange havner aldri i kø fordi de får høre at ventetiden er så lang. De forsvinner over på dagsenter istedenfor. Dermed får de andre tilbud og regnes derfor ikke som aktuelle for ventelisten, sier Marit Wirak i Handikappede Barns Foreldreforening.

Hun mener mange havner på dagsenter selv om de burde hatt tilbud om arbeid.

Kø for å få VTA-plass

Ferske SSB-tall viser at 43 prosent av personer med nedsatt funksjonsevne er i arbeid mot 73 prosent i befolkningen generelt. En stor andel funksjonshemmede jobber i ordinære jobber uten offentlige ordninger. Men mange er også avhengig av stor grad av tilrettelegging for å kunne delta i arbeidslivet.

Midler til VTA-plasser tildeles over statsbudsjettet. Per i dag er NAV Rogaland tildelt 710 plasser i skjermet bedrift og 215 i ordinær bedrift. Tilbud utover dette må kommunene selv finansiere gjennom egne ordninger. Tall fra NAV viser at til sammen 135 personer i 15 rogalandskommuner har venteliste på VTA-plasser (se fakta).

Hilde Haaland og Kristin Wirak har vært heldige. De har begge jobb gjennom tilrettelagte ordninger i sin kommune.

Les om dem her:

Les også

De er heldige som får jobbe

– Det er svært uheldig at det finnes så få slike plasser. Sentrale politikere har ikke vist vilje til å gi nok penger. Det har heller ikke kommunene som selv kan være kreative og etablere sine egne ordninger, sier Wirak.

– Rimelig ordning

Ordningen med varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift er lagt opp slik at arbeidstakeren får utbetalt uføretrygd, samt en liten bonuslønn. I tillegg får bedriften en årlig støtte for å tilrettelegge

– Dessverre er det svært lite tilførsel av midler i denne svært gode og rimelige ordningen. Vi er sikkert på at mange bedrifter ville gått inn i en slik ordning dersom det var midler, sier Wirak.

 • I sommer skrev Aftenbladet om Daniel som må slutte hos Pro-Service i Sandnes fordi kommunen mener han er for syk og fordi andre står i kø for å få jobben hans.

31 i kø i Stavanger

Stavanger har per i dag 31 personer som venter på VTA-plass hos Attende eller Allservice Kvaleberg , attføringsbedrifter eid av det offentlige.

– Dersom tallet stemmer, er det et høyere tall enn det vi var klar over. Vi skal i samarbeid med NAV kartlegge hvem disse personene er og hva som er deres situasjon, sier levekårsjef Eli Karin Fosse i Stavanger kommune.

Levekårsjef Eli Karin Fosse i Stavanger kommune.

I dag har 99 personer med fysiske og psykiske funksjonshemninger plass på dagsenter i kommunen.

– Dagsenter med helsefaglig kompetanse er noen gang det eneste riktige tilbudet for personer med store omfattende helseutfordringer. Men vi har også en ordning med praksisplasser hvor personer med funksjonshemninger kan få en tilrettelagt arbeidsplass i det ordinære arbeidsmarkedet. I dag har 54 personer tilbud om praksisplass, forklarer Fosse.

Hun svarer dette på kritikken fra bruker organisasjonene som mener flere burde fått tilbud om VTA-plass.

– Vi skal selvfølgelig lytte til brukerorganisasjonene som kjenner situasjonen til brukerne best. Men vi har jobbet mye med å kartlegge søkere til dagsenter for å sjekke om dette er personer som kan klare en jobb og dermed er aktuell for praksisplass, sier Fosse.

– NAV gjør for lite

85.000 personer med funksjonshemming og kronisk sykdom havner utenfor arbeidslivet selv om de ønsker å jobbe.

Det hevder Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) som viser til en SSB-undersøkelse om teamet.

– Dette er altfor høyt tall og det er sammensatte årsaker til at det er slik. For mange starter det med mangelfulle muligheter til å få seg en utdannelse på grunn av dårlig tilrettelegging. I tillegg er kapasiteten hos NAV for dårlig, noe vi har påpekt lenge. Her er manglende kapasitet og kunnskap for å få funksjonshemmede ut i ordinær jobb, mener generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

– Vi skal alltid være ydmyke for at det finnes forbedringspotensial, men dette handler først og fremst om å få arbeidsgivere til å ville betale for disse ressursene. Der har vi en utfordring, svarer Egil Tengs, avdelingsleder i NAV på kritikken fra FFO.

Publisert:
 1. Stavanger
 2. Nav
 3. Sandnes kommune
 4. Stavanger kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Mangemillionærer inn på eiersiden i Oilers

 2. Personen som ble funnet død i Loddefjord, var savnet 24-åring fra Stavanger

 3. Hun ble alvorlig syk. Karrieren var i fare. Et år senere leverer hun et aldeles praktfullt album

 4. «Her er det Oilers for alle pengene»

 5. Brannen ved barnehage i Stavanger er slukket

 6. Klarte ikke stille lag: – Kjempetrist