Bekreftet: Ivar Braut blir den neste biskopen

Ifølge sikre Aftenblad-kilder er det Ivar Braut som fredag blir utnevnt til Stavangers nye biskop. Kirken bekreftet dette rundt klokken 22 torsdag.

Ivar Braut løper aktivt og har deltatt i 19 maraton. Nå har soknepresten i Birkeland lyst å flytte hjem til Rogaland. Han vokste opp i Sandnes.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Kirken skriver dette i en pressemelding torsdag kveld:

«På Kirkerådets møte i Stavanger 7.-9. desember ble Ivar Braut (60) tilsatt som ny biskop i Stavanger bispedømme. Han overtar etter Erling J. Pettersen som har vært biskop i Stavanger siden 2009.

Tilsettingen av ny biskop i Stavanger bispedømme skjedde på Kirkerådets møte i Stavanger. Et flertall på 8 av Kirkerådets medlemmer valgte å peke på Ivar Braut, 5 pekte på Torstein Lalim og 2 stemte på Helge S. Gaard. Ivar Braut var dermed kalt til biskop i Stavanger.

Valget sto mellom de tre kandidatene som hadde størst oppslutning i den rådgivende kirkelige avstemningen: Prost i Karmøy Helge S. Gaard, prost i Øvre Romerike Torstein Lalim og sokneprest i Birkeland (Bjørgvin) Ivar Braut.

Prorektor ved VID vitenskapelige høgskole i Stavanger, Bård Mæland, trakk sitt kandidatur 4. november.

- Vi gratulerer Ivar Braut som ny biskop i Stavanger bispedømme, og vi gratulerer bispedømmet og den norske kirke med en ny biskop, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Ivar Braut har siden 2000 vært sokneprest i  Birkeland menighet i Fana prosti i Bjørgvin bispedømme.»

– Det føles bra

Da Aftenbladet tok kontakt med Ivar Braut torsdag før dette ble bekreftet, var han ordknapp.

- Jeg har fått en melding i kveld, men vil ikke kommentere innholdet før fredag, sier Ivar Braut.

Til Bergens Tidende sier han litt mer:

– Det føles bra. Jeg er litt overrasket, men jeg er klar.

Ivar Braut hadde ikke helt tro på at det skulle gå veien, røper han.

Kandidaten fikk bare én førstestemme av biskopene.

Han fikk syv andrestemmer og fire tredjestemmer da biskopene gjorde sine stemmetall kjent.

Da stemmene fra de stemmeberettigede ble talt opp, og fem bispekandidater ble til tre, var Ivar Braut den som fikk tredje flest stemmer.

Ivar Braut ble ranget som nummer tre av Stavanger bispedømmeråd. Som hadde Helge S. Gaard på toppen av sin liste. Og Torstein Lalim som nummer to.

Ivar Braut er delegat til Kirkemøtet og gjorde seg bemerket på talerstolen på Kirkemøtet i april i år, da den betente saken om homofil vigsel ble diskutert.

Braut er en av arkitektene bak kompromissvedtaket som innebærer at kirken skal gi rom for to syn i homofilisaken.

Selv står han for det klassiske ekteskapssynet; ekteskapet er for én mann og én kvinne. Men han stemte med flertallet på kirkemøtet og uttalte at det handlet om å strekke ut en hånd.

Lalim er skuffet

Favoritten Helge S. Gaard, som har fått størst oppslutning både blant biskoper, av bispedømmerådet og blant de stemmeberettigede, vil torsdag ikke kommentere nyheten om at Braut blir bispedømmets neste biskop.

Torstein Lalim, som kom inn i bispekampen i siste liten, etter at Bård Mæland trakk seg, er skuffet torsdag kveld.

Han hadde flybillett til Stavanger fredag morgen. Denne er nå kansellert.

- Jeg er skuffet. Jeg hadde gledet meg til å ta fatt. Men når det er sagt har jeg mye godt å si om Ivar Braut. Jeg ønsker han lykke til.

Lalim, også kalt Facebookpresten etter at han i valgkampen har vært aktiv med å fremme sitt kandidatur i sosiale medier, har vært bispekandidat i flere bispedømmer.

- Er det tredje gang du har vært bispekandidat?

- Ja det er det i hvert fall. Nå får det være nok, sier Lalim.

Biskopen er fra Sandnes

Her følger et portrett av Braut som vi publiserte tidligere i høst:

Han tror noen prester kan oppfatte Stavanger bispedømme som litt skremmende. Selv er han ikke skremt. Ivar Braut vokste opp i Sandnes og trødde sine barnesko i Høyland menighet, og siden i Gand. Det var også i Gand kirke han ble ordinert.

Hvorfor er du den beste bispekandidaten?

– Jeg stiller som kandidat fordi jeg har en bred erfaring som menighetsprest. Jeg vet hva det handler om i hverdag og helg. Jeg har jobbet mye med teologien, og har en viktig erfaring fra Kirkemøtet og Kirkerådet.

Hvordan vil du bidra til å gjøre Kirken mer relevant for folk flest?

– Jeg er litt spørrende til ordet relevant. Kirken har et evig budskap og skal ikke lage en masse stunt. Kirken skal være til å kjenne igjen og til å stole på. Vi skal forkynne i ord og gjerning det evige budskapet inn i dagens situasjon.

Hva vil du si til dem som vurderer å melde seg ut av Kirken?

– Jeg respekterer uroen og kan forstå at noen melder seg ut. Men jeg synes det er unødvendig. Kirken har vært gjennom uro og problemer gjennom mange hundre år, vi kommer oss gjennom, bare vi står sammen.

Kvinneandelen blant prester i Stavanger bispedømme er lav, er det noe du er opptatt av og vil gjøre noe med?

– Ja, og når det er saklig grunnlag for det, bør kvinner på ellers like vilkår få stillinger. En moderat kvotering er ikke så dumt. Videre er nøkkelen å gjøre de kvinner som er der allerede, mer synlige. Noen prester kan oppfatte Stavanger bispedømme som litt skremmende, fordi aktiviteten er så høy. Her er mange frivillige og mange som mener mye. Men det er jo bra!

Ivar Braut vokste opp i Sandnes, nå kan han tenke seg å flytte hjem til Stavanger bispedømme.

Hvordan vil bispedømmet endre seg med deg som biskop?

– Jeg håper at bispedømmet vil kjenne at det puster godt sammen med biskopen, men tror ikke det endrer seg så mye.

Hvordan driver du valgkamp?

– Jeg prøver å svare ordentlig for meg når noen spør, men jeg er ikke på sosiale medier. Det synes jeg ikke er nødvendig.

Når tvilte du sist i din tro?

– Det har ikke vært stortvil som voksen, men som 18-åring, på vei inn i teologistudiet, hadde jeg en halvårsperiode med tvil. Det var spesielt å oppleve at grunnmurene rokket. Enkel forkynnelse gjorde at jeg fant tilbake til roen og troen.

Vier du homofile?

– Nei. Jeg aksepterer et forpliktende likekjønnet samliv som forenlig med kristent liv. Men ekteskapet er etter mitt syn bare for én kvinne og én mann. Jeg støtter imidlertid Kirkemøtets flertallsvedtak.

Ivar Braut er i dag sokneprest i Birkeland menighet i Bergen. Her sammen med 1. kateket Ingunn Myklebust t.v og administrasjonsleder Eli Heggdal.
Les også

Fotballpresten: Helge S. Gaard kan bli den neste biskop

Les også

Professorpresten: Bård Mæland kan bli den neste biskop

Les også

Facebookpresten: Torstein Lalim kan bli den neste biskop

Les også

Sykehuspresten: Sigird Sigmundstad kan bli den neste biskop

 • Sosiale medier: Ingen, er dårlig, der men kan komme til å forbedre meg.
 • Favorittsalme: Opna deg hjarte, av Alfred Hauge
 • Hvor skal du bo som biskop? I Stavanger
 • Hvordan kobler du av? Med løping, har løpt 19 maraton de siste seks år. Rekorden er på 3 timer og 30 minutt. Er også glad i å se tv og film.
 • Hobby: Løping
 • Hvilket forhold har du til alkohol? Moderat og ansvarlig
 • Hvilke arenaer der kristendommen ikke er sentral, er du aktiv på? I idrettsbevegelsen og kulturlivet
 • Hva tror du folk ikke vet om deg? At jeg er en ganske god imitator.
 • Bosted: Nesttun, Bergen
 • Sivilstatus: Gift med Turid Bakke Braut, tre barn og seks barnebarn
 • Stilling: Sokneprest Birkeland menighet, Bergen, Bjørgvin bispedømme
 • Ordinert: Gand kirke, 1981
 • Erfaring: Prost, kapellan, sokneprest og lærer i teologiske fag
 • Verv: Kirkerådet, Bjørgvin bispedømmeråd
Publisert: