• Erlend Jordal mener penger som brukes på skole, må brukes riktig.

- Stavanger bør fritas fra leksehjelpen

— Stavanger bør søke om fritak fra leksehjelp-påbudet og heller bruke noen år på å teste ut en egen ordning.