• E39, her gjennom Runaskaret, kan kanskje få en helt ny strekning. FOTO: Jon Ingemundsen

Ny E 39 over Høg-Jæren skal utredes

En helt ny trase for en firefelts E39 sørover fra Sandnes skal vurderes over Høg-Jæren, har samferdselsministeren bestemt.