Underviser på toalett

Jøsneset skole legges ned til høsten og 20 elever overføres til en skole som er så trang at det undervises på et toalett.