• Målfrid Frahm Jensen, erfaringskonsulent ved psykiatrisk divisjon på Stavanger Universitetssjukehus PRIVAT

Beltelegging av psykisk syke fem ganger daglig

Tvangsmiddelbruken i Stavanger ser ut til å ligge skyhøyt over de andre sykehusene på Vestlandet.