Beltelegging av psykisk syke fem ganger daglig

Tvangsmiddelbruken i Stavanger ser ut til å ligge skyhøyt over de andre sykehusene på Vestlandet.

Målfrid Frahm Jensen, erfaringskonsulent ved psykiatrisk divisjon på Stavanger Universitetssjukehus
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over syv år gammel

Beltelegging av psykisk syke pasienter i Stavanger foregår fem ganger daglig i snitt. I Bergen skjer det til sammenligning to-tre ganger i uka.

Resultatene kommer fram i en stor undersøkelse som er foretatt av Helse Vest. Internrevisjonen i det regionale helseforetaket har undersøkt tvangsbruken i psykiatrien i sitt område, det vil si Helse Stavanger, Bergen, Førde og Fonna.

Les også

Fem pasienter ble beltelagt 1550 ganger

Bruk av tvangsmidler av ulike typer i Stavanger ligger skyhøyt over de andre foretakene på Vestlandet. Omtrent 60 prosent av alle vedtakene om tvangsmiddelbruk skjer her og nesten alle vedtakene om beltelegging, isolasjon og kortvarig fastholding.

Resultatene uroer Bård Humberset, leder for internrevisjonen i Helse Vest:

— Tvang er et svært sterkt virkemiddel som samfunnet har gitt seg selv til lovlig å stenge inne syke mennesker og utsette dem for slike virkemidler mens de er innlagt. Tvangsmiddelbruken i Stavanger skiller seg dramatisk ut, sier han.

— Undersøkelsen åpner for ulike tolkninger. Det kan være at helseforetakene har ulik tilbøyelighet til å bruke tvangsmidler, men det kan også være at rapporteringspraksisen er feilaktig eller varierende. Vi har bedt dem undersøke og fjerne enhver tvil om at det kan være forskjeller i likebehandlingen og rettssikkerheten til pasientene, sier han.

Tvangsbruk Graf Nett.jpg

Mye tvang på VestlandetOffentlig statistikk tidligere har vist at Helse Vest ligger høyt på antall tvangsinnleggelser i forhold til andre helseforetak i landet. Det er noe av grunnen til at Helse Vest har undersøkt tvangsbruken nærmere. Helsemyndighetene har i mange år arbeidet for å redusere bruk av tvang i psykiatrien. Tvang skal bare benyttes i helt spesielle tilfeller, for eksempel dersom det er fare for selvmord eller andres liv og helse.

— Selve systemet som skal håndheve tvangsbruken er godt. Kontrollkommisjoner, som har en domstollignende funksjon, går inn og prøver om tvangsbruken var rett. Men det kan være at praksisen over tid har utviklet seg ulikt fra sted til sted, sier Humberset.

Et problem er at statistikken er usikker. Det skyldes for dårlig rapportering og for dårlige systemer i helseforetakene. Fremdeles brukes manuell rapportering i tillegg til elektronisk flere steder. Humberset mener det er uheldig at oversikten over tvangsbruken er så dårlig, at registrering fremdeles skjer manuelt og at det er systematiske forskjeller mellom institusjoner og foretak i Helse Vest.

- Pasienter blir dårlig behandlet

— Jeg tror noe av årsaken i Stavanger skyldes ulik kultur til tvangsmiddelbruk på ulike sengeposter. Pasienter på noen sengeposter er frustrerte over hvordan de blir behandlet. Det er mye å hente på å møte pasienten på en bedre måte. Vil du vite hvordan pasienten har det eller går de ansatte demonstrativt inn og skal oppdra pasienten? sier Målfrid J. Frahm Jensen.

Hun er erfaringskonsulent i Helse Stavanger. Det betyr at hun skal målbære stemmen til pasientene og pårørende inn mot divisjonen og også eksternt.

— Sykdom og lidelse kan forårsake frustrasjon, selvskading og tanker om at de ikke orker leve lenger. Møter de ansatte dem med respekt, kjærlighet og omsorg eller avvisning? Jeg tror ikke pasientene blir friskere av å bli møtt på en slik dårlig måte. Slike holdninger bidrar til mer utagering hos pasientene. Flere melder tilbake til meg at de blir behandlet dårlig, sier hun.

Helse Bergen og Fonna har utarbeidet handlingsplaner for oppfølging av resultatene som er fulgt opp i de ulike sykehusstyrene. I Stavanger er planen at saken skal til styrebehandling i februar.

Publisert: