• Det er hengt opp store skilt i Sandvedparken som opplyser at ein må velja ein annan veg. Det oppmodar Hans Børge Ånestad folk om å respektera. Carina Johansen

Trongare i Sandvedparken når E 39 blir breiare

Snart startar arbeidet med to nye felt på motorvegen i Sandnes. — Om ikkje turgåarar følgjer skilting og anvising frå Vegvesenet i Sandvedparken, kan det gå galt, seier Hans Børge Ånestad i Sandnes kommune.