• doedt dyr 1.jpg Bergliot Herigstad

NOAH håper skrekkbildet vekker folk

— Selvfølgelig reagerer folk når familiedyr lider i slike feller, sier Siri Martinsen i NOAH. Hun håper det makabre funnet på Selestranden kan hjelpe i kampen mot dyrefeller.