Vedlikeholdspakke på 150 millioner til Sør- og Vestlandet

H, Frp, KrF og Venstre er enige om revidert nasjonalbudsjett.

Publisert:

(F.v.) Hans Andreas Limi (Frp) og Svein Flåtten (H) har de siste dagene forhandlet om revidert nasjonalbudsjett. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Geir Søndeland
Journalist

Blant annet øremerkes et engangstilskudd til kommunalt vedlikehold på Sør— og Vestlandet på 150 millioner kroner.

Les egen sak her om at Rogaland nok en gang får den største delen av vedlikeholdspotten.

Dette er friske penger som legges på toppen av statsbudsjettet og regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Mer penger til jernbane

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å øremerke 250 millioner kroner til kommunalt vedlikehold på Sør- og Vestlandet.

Summen er nå altså på 400 millioner. I den opprinnelige summen skulle Rogaland få 137,4 millioner. Det er uklart hvor mye Rogaland stikker av med fra den økte potten.

Revidert nasjonalbudsjett fra regjeringen inneholdt en pakke på 931,6 millioner for økt sysselsetting på Sør- og Vestlandet.

Totalt økes potten for tiltak mot økende ledighet med over 1 milliard kroner. Inkludert den opprinnelige tiltakspakken på drøyt 4 milliarder, så er det nå enighet om en oppdatert tiltakspakke på over 5 milliarder kroner.

Stortinget får et driftskutt på 20 millioner. En tilsvarende sum går til en økt pott til jernbanevedlikehold på Sør- og Vestlandet. Dermed er jernbanepotten for landsdelen på nær 100 millioner kroner.

Partiene flytter totalt på 395,7 millioner kroner - uten å bruke mer oljepenger.

400 nye studieplasser

Iselin Nybø (V) gleder seg over 400 nye studieplasser, hvorav 200 studieplasser øremerkes utdanningsinstitusjoner på Sør- og Vestlandet. Den konkrete fordelingen av studieplassene må man komme tilbake til.

Ifølge budsjettavtalen flytter man på 16,2 millioner for å finansiere de 400 nye studieplassene. Helårseffekten for 2017 er på 48,6 millioner.

— Å styrke Universitetet i Stavanger (UiS) er viktig både på kort og lang sikt. I et langsiktig perspektiv er det å styrke UiS det viktigste vi kan gjøre, sier Nybø (V), 1. nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

H, Frp, KrF og Venstre bruker også 24,5 millioner på økt lærlingtilskudd med 2500 kroner per kontrakt fra 1. juli i år. Helårsvirkningen fra neste år er på 49 millioner kroner.

Lånekassestipend til nye studieplasser økes med 6,5 millioner. 10 millioner øremerkes forskning- og utviklingskontrakter. Miljøteknologiordningen får 40 millioner, mens SIVAs inkubatorprogram styrkes med 10 millioner. Forskningsprogrammet Forny 2020 får 20 millioner kroner, mens Bellona får 500.000 kroner.

Olaug Bollestad (KrF) opplyser at 12 millioner i driftstilskudd til frittstående skoler og internater er blant annet myntet på momskompensasjonskrav mot den kristne internatskolen Lundeneset videregående i Ølensvåg samt den kristne Tryggheim videregående skole på Nærbø.

Terje Breivik (V), Hans Olav Syversen (KrF), Hans Andreas Limi (Frp) og Svein Flåtten (H) la frem avtalen 14.45 på Stortinget.

Slik kutter H, Frp, KrF og Venstre

Stortinget får altså et kutt på 20 millioner. FN-tiltak blir også redusert.

Her er oversikten over andre utvalgte kutt med millionbeløp i parantes.

Riksrevisjonen (15), prosjektsamarbeid med Russland/Nord-Kaukasus (4), regionbevilgninger Asia, Midtøsten og Nord-Afrika (20), FNs utviklingsprogram UNDP (4,1), FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger/UNRWA (12,5), Utlendingsnemnda (5), underforbruk allmennlegetjenester (25), lavere kostnader for E6 Kvænangsfjellet (40), E6 vest for Alta (20), lavere kostnader ved kjøp av riksveiferjer (30), Kystverket (15), kjøp av klimakvoter (22), forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering (15), innovasjon – prosjekter og fond (30) og «ymse» (52,2).

KrF: - Forskjellen mellom ledighet og jobb

— I april foreslo KrF en satsing på ekstraordinært vedlikehold av bygg og anlegg i kommunene på Sør- og Vestlandet, som et strakstiltak for å bekjempe ledigheten. Regjeringen fulgte opp med å foreslå 250 millioner kroner til dette, og nå er vi enige om å øke bevilgningen ytterligere til 400 millioner kroner. Det vil bety forskjellen mellom ledighet og jobb for mange i regionen. Dessuten er det avgjørende for kampen mot ungdomsledigheten at vi har blitt enige om økt lærlingtilskudd og flere studieplasser, sier lederen for finanskomiteen, Hans Olav Syversen (KrF), i en pressemelding.

— Ekstraordinært vedlikehold i kommunene virker raskt, gir sysselsetting i privat sektor og sparer oss for utgifter i fremtiden.Det hindrer ikke nødvendig omstilling og det kan reverseres raskt, når økonomien går bedre. Derfor mener KrF at denne satsingen - rettet mot kommuner på Sør- og Vestlandet med høy ledighet - er riktig medisin. Det var også erfaringen fra finanskrisen, sier Syversen.

Kjempet mot å ty til mer oljepenger

– Forhandlingene har vært gode, og preget av den krevende situasjonen vi ser på Vest- og Sørlandet i forbindelse med oljenedgangen. Jeg er svært fornøyd med at vi har fått gjennomslag for å styrke innsatsen mot arbeidsledighet uten å bruke mer oljepenger, sier Venstres finanspolitiske talsperson, Terje Breivik, i en pressemelding.

– Kommunene spiller en viktig rolle i arbeidet mot ledighet. Nå gir vi de kommunene som er hardest rammet muligheten til å forsere vedlikeholdsprosjekter, noe som vil generere mer aktivitet både i privat og offentlig sektor, sier Breivik.

H: - Et godt budsjett for Rogaland

— 150 millioner som kommer på toppen av de pengene regjeringen allerede har bevilget, er svært gledelig, sier Arve Kambe (H), leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, i en e-post.

— De kommuner i Rogaland som fikk god uttelling for noen uker siden kommer enda bedre ut nå. Det blir mange nye millioner til Stavanger, Sandnes, Haugesund, Karmøy, Eigersund, Jæren og Strand, sier en fornøyd Kambe.

— Jeg er også glad for at lærlingetilskuddet nok en gang øker, slik at det blir enklere for bedrifter å satse på ungdommen. Jeg er glad for at 200 nye studieplasser skal fordeles, og dette kommer både Universitet i Stavanger og Høgskolen Stord Haugesund til å tjene på. Et godt revidert budsjett for Rogaland er blitt enda bedre, sier han.

LES MER:

Les også

Slik brukes krisepengene

Les også

Fornuftig krisepakke til oljefylka

Les også

– Erna Solberg kunne ha spart seg for turen til Stavanger

Ap: — Pakken holder ikke mål

Tiltakspakken som regjeringspartiene og støttepartiene er blitt enige om, er ikke nok for å bekjempe arbeidsledigheten, mener Arbeiderpartiet.

– Til tross for økningene, ligger tiltakene mot ledigheten fremdeles to milliarder under Arbeiderpartiets tiltakspakke som vi la fram i vårt alternative budsjett i fjor høst, sier Tore Hagebakken, som representerer Ap i finanskomiteen på Stortinget, til NTB.

Han mener enigheten som ble presentert mandag, bekrefter at innsatsen i regjeringens opprinnelige forslag til revidert budsjett var altfor svak.

Hagebakken viser til ferske ledighetstall fra Statistisk sentralbyrå mandag, som viser at ledigheten gikk opp med 3.000 fra desember til mars. Ledigheten er dermed på 4,7 prosent, ifølge de sesongjusterte tallene i arbeidskraftundersøkelsen.

– Dette understreker alvoret i situasjonen. Arbeiderpartiet vil legge fram en langt mer offensiv satsing på tiltak mot ledigheten når vi om kort tid presenterer vårt alternativ til revidert nasjonalbudsjett, sier Hagebakken til NTB.

Publisert: