SV i Stavanger vil bruke 54 millioner mer til barn og unge enn rådmannen

Skolene skal slippe innsparinger, 6,5 nye helsesøstre skal ansettes og barnehager skal få kjøkkenassistenter. Det foreslår SV.

Publisert: Publisert:

For at pedagogene skal få mer tid sammen med barna, vil SV bruke fem millioner årlig til å ansette kjøkkenassistenter i barnehagene. Dette bildet ble tatt i slutten av oktober i avdeling Gullfaks i Tastavarden barnehage. Fra venstre og rundt bordet: William, Julie, Lukas, Nora Celine og Sander. Foto: Jonas Haarr Friestad

 • Margunn Ueland
  Journalist
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

— Vårt budsjettforslag og vår politikk skal kjennetegnes ved at vi setter barn og unge først, sa gruppeleder Eirik Faret Sakariassen da SVs bystyregruppe tirsdag la fram sitt alternativ.

Barnehage

Stavanger SV. Fra venstre Ingrid Kristine Aspli, gruppeleder Eirik Faret Sakariassen, og Heidi Leite Foto: Fredrik Refvem

Mens flertallspartiene (H, Frp, KrF, V, Sp, Pp) bruker to millioner mer enn rådmannen på barnehage, tidobler SV summen (20,7 millioner). Halvparten av dette skal gå til å unngå økt foreldrebetaling i barnehage (som foreslått av rådmannen) og styrke moderasjonsordningen.

Fem millioner skal brukes til kjøkkenassistenter og personale som kan ta seg av de administrative oppgavene i barnehagene, slik at pedagogene kan få mer tid sammen med ungene. SV vil også bruke mer på støtte til flerspråklige barn, øke potten til kompetanseheving og opprettholde Smiodden barnepark.

Flesteparten av de andre innsparingene på barnehagesektoren i rådmannens budsjettforslag, er helårseffekten av allerede vedtatte endringer.

Les også

Vil dere ha bedre kvalitet i barnehagene, ansett flere folk

Skole

Flertallspartiene halverte rådmannens rammekutt på 20 millioner, SV nuller ut hele. I tillegg sier de nei til å øke SFO-prisen, nei til bemanningsreduksjon ved innføringsbarnehagen ved Johannes Læringssenter og nei til redusert tjenestetilbud ved Lenden skole og ressurssenter.

SV bruker en million mer på kompetansetiltak og en halv million til et prøveprosjekt med leksefri skole på inntil ti skoler. Til sammen bruker SV 29,2 millioner kroner mer på skole enn rådmannen.

Les også

Alle lover at skolen skal slippe kutt

I tillegg plusser SV på 11.6 millioner (i forhold til rådmannens forslag) på andre poster som gjelder barn og unge: Det gjør de blant annet for å unngå kutt i kulturskolen, Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud og for å kunne ansette 6,5 nye helsesøstre i skolen.

Helsesøstre

Ingrid Kristine Aspli holdt et brennende innlegg for viktigheten av flere helsesøstre:

-Rådmannen bruker bare 1,5 millioner av de fem millioner kronene Stavanger har fått til å styrke skolehelsetjenesten. Vi bør være så ansvarlige at vi bruker pengene fra regjeringen til det de er tenkt til. Grunnen til det er dette: Forskning sier at det å være utsatt for vold og overgrep som liten, eller det at barn må ta ansvar for foreldre, at barn er redde hjemme i stedet for trygge, øker sjansen for at de som voksne finner seg en partner som utsetter dem for vold og overgrep. Disse får barn, og dermed går denne nøden lett i arv. Dette er et ekstremt sterkt argument for flere helsesøstre.

Hun fortsatte: -Det er vanvittig å ikke prioritere denne tjenesten. Den mangler mange stillinger allerede. Det er langt igjen til Stavanger er oppe i det antallet Helsedirektoratet mener vi bør ha. Vi er åtte-ti stillinger unna å ha helsesøster på skolene tre-fire dager i uka. Det er ikke nok. Vi vil at helsesøster skal være der hver dag for å gjøre veien til hjelp kortest mulig. Barn søker hjelp, men de banker ikke på en låst dør mange ganger. Da må vi være der. Nok helsesøstre er en billig måte å hjelpe barn på! Som dere hører, er dette min hjertesak, avsluttet Aspli som er psykolog.

Les også

SV lover 30 nye helsesøstre

Les også

17,5 helsesøstre har forsvunnet fra Stavangers budsjett

Helse og omsorg

I likhet med flertallspartiene vil heller ikke SV legge ned de 32 korttidsplassene ved Vålandstunet sykehjem. SV vil i tillegg opprettholde alle de ti trygghetsplassene og dagsenteret her.

Les også

Legger ikke ned Vålandstunet sykehjem

SV setter av en halv million til utredning av det de kaller en tillitsreform i hjemmesykepleien, en av SVs fremste hjertesaker.

HVA SV LEGGER I TILLITSREFORM, KAN DU LESE HER:

Les også

SV vil innføre klippekort på omsorg

Nei til "effektivisering"

SVs tre representanter i bystyret: Eirik Faret Sakariassen (gruppeleder), Heidi Leite (i midten) og Ingrid Kristine Aspli. Foto: Jarle Aasland

Effektiviseringskravet rådmannen pålegger både barnehage, skole, PPT, skolehelsetjenesten, barnevernet, NAV-kontorene, sykehjemmene, rehabiliteringsseksjonen, arbeidstreningsseksjonen, dagsenter og avlastningsseksjonen, fysio— og ergoterapitjenesten, legevakten og Embo (bokollektiv for enslige mindreårige asylsøkere) vil ikke SV ha noe av. For skolen utgjør dette 2,6 millioner kroner, for sykehjem 2,5 millioner.

Dette er kutt som er uforenlige med å opprettholde god drift, framholdt Sakariassen.

Effektiviseringskravet for Embo tilsvarer en halv million kroner, noe Aspli mente var "helt krystallklart feil" når kommunen nå skal gå fra å ta mot 20 enslige mindreårige flyktninger årlig til å ta mot 25 årlig.

Frivillige og flyktninger

SV deler ut 121. 000 kroner mer enn rådmannen til 101 forskjellige organisasjoner som gjør en viktig frivillig innsats, så som Kirkens Bymisjon, Skipper Worse, Hinnasenteret, barne- og ungdomsorganisasjoner, idrettslag, Fontenehuset og Røde Kors Flyktningeguide.

-Det har vært mye oppmerksomhet i pressen om rådmannens forslag om å kutte i dirigentstøtten til korpsene (som flertallspartiene nå har sagt nei til, red.anm.). Men rådmannen har foretatt mange andre smålige kutt i støtten til lag og foreninger. Røde Kors Flyktningeguide for eksempel har fått 7000 kroner mindre av rådmannen i en tid hvor kommunen lovpriser de frivilliges innsats. Vi innstiller på at lag og foreninger får det de har søkt om, For noen betyr det at de får tilbakeført hele kuttet, for andre betyr det at de får mer. Idretten for eksempel får tilbakeført 900 000 kroner med vårt budsjettforslag, forklarte gruppeleder Sakariassen.

Rådmannen har budsjettert med fem millioner årlig til bosetting av syriske flyktninger. SV firedobler dette beløpet fordi kommunen de kommende årene kommer til å ta mot flere flyktninger enn det lå an til da rådmannen laget budsjettet.

Kulturhuset på Sølvberget er en viktig møteplass for mange mener SV og styrker derfor dette med en million kroner.

Les også

Stavanger sier "amen" til 452 nye flyktninger

Her kutter SV

For å få penger til alle disse økningene på driftsbudsjettet, øker SV eiendomsskatten med to priomiller, fra tre i dag til fem promiller for bolig— og fritidseiendom og til seks promiller for annen eiendom. Slik tar SV inn 162 millioner kroner.

Økningen for en gjennomsnittsbolig med gjennomsnittstomt vil utgjøre i snitt 189 kroner i måneden. Det å beholde dagens bunnfradrag på 360 000 kroner i stedet for å øke til 400 000 kroner slik rådmannen gjør, utgjør 200 kroner i året for den enkelte.

-Det er lite penger for folk flest i forhold til hva vi får igjen for pengene i velferdstjenester, sa Heidi Leite.

— Og de fleste med dårlig råd eier ikke bolig, de leier, tilføyde Sakariassen.

I tillegg vil SV blant annet melde Stavanger ut av Greater Stavangner og ta økt utbytte av Forus Næringspark. De sparer også inn på politikernes honorarer, samt kutter ut støtten til "sandvolleyballen".

Les også

Frykter at fylket kan trekke seg fra Greater Stavanger

Nytorget

Opprusting av Nytorget var SVs hovedsak under valgkampåpningen i august. Foto: Lars Idar Waage

SV viktigste endringer på investeringsbudsjettet er 20 millioner kroner årlig til et bolig— og tomteutviklingsfond, 15 millioner kroner neste år til et områdeløft for Nytorget og 45 millioner kroner mer til å videreføre kommunens sykkelstrategi (sykkelsatsing) i perioden. Ny skole på Storhaug vil SV ha klar i 2018.

-Bystyret vedtok før sommeren å opprette et tomteselskap og et boligselskap, men disse er foreløpig uten både tomter og penger, påpekte Sakariassen.

Måten SV dekker dette inn på, er å overføre penger fra driftsbudsjettet.

Les også

SV vil ha park og utescene på Nytorget

HER KAN DU LESE OM BUDSJETTFORSLAGET TIL FLERTALLSPARTIENE (H, Frp, KrF, V, Sp og Pp) :

Les også

Flertallspartiene har Stavanger-budsjettet klart: Tiltakspakke på 787 millioner

Les også

Fleirtalspartia i Stavanger bles i skulekorpskutt

OM RÅDMANNENS BUDSJETTFORSLAG:

Publisert:

Les også

 1. Vil legger ned Vålandstunet sykehjem

 2. Færre barnehageplasser og 23 millioner i skolekutt

Mest lest akkurat nå

 1. Viking leier ut tre spillere

 2. Leter etter John Olav med full styrke

 3. Fire nye smittebærere i Sandnes siden torsdag

 4. Dette skjedde i natt

 5. Her blir det nytt kjøpesenter og sykehus

 6. Politiet søker ikke ved Månafossen gjennom helgen

 1. Stavanger