• På to år tok eierne av Akademiet-kjeden ut 40 millioner kr i profitt, som privatskoleloven ikke gir adgang til. Jon Ingemundsen

Akademiets skoler saksøker staten

Den private videregående skolen Akademiet Sandnes og de andre skolene til Akademiet Norge, har ikke nådd frem med sine klager, og har besluttet å ta ut søksmål mot Staten.