• Fysioterapeut Irma B. Blaker ved Hillevåg fysioterapi er glad det skal opprettes flere stillinger. Her er hun fotografert sammen med pasient Oddvar Thorsen i fjor høst. Han trente seg opp etter en kneoperasjon. Kristian Jacobsen

Flere eldre skal trenes opp

I bystyret på mandag snakket Kåre Reiten (H) om behovet for en snuoperasjon i eldreomsorgen. Den begynner nå.