• Bjarne Kvadsheim frå Senterpartiet (til høgre) og Eirik Faret Sakariassen frå SV. Kristian Jacobsen

- Stavanger har tapt alt

— Det er til å grina av. Ordføraren og varaordføraren sin nære samarbeidspartnar Bjarne Kvadsheim (Sp) slaktar avtalen dei har forhandla fram med Sandnes og Sola.