• Stavanger universitetssjukehus sliter med stort overbelegg. Jon Ingemundsen

SUS-overbelegg opp i Stortinget

Helsepolitiker Kjersti Toppe (Sp) mener stappfulle sykehus går på pasientsikkerheten løs. SUS har hittil i år et gjennomsnittlig belegg på 102 prosent.