• Sensorer som har vurdert elever på Akademiet Privatistskole, forteller om faglærere som peiler seg inn mot området elevene kan best under eksamen og «sosialt press» for å la strykkandidater få bestått. FOTO: Jon Ingemundsen

Sensorer føler karakterpress

Hovedtillitsvalgt i Lektorlaget, Ragnhild Fiskå Voll, er bekymret for at lærere og sensorer opplever karakterpress i eksamenssituasjoner. Det er viktig at flest mulig elever gjennomfører, men alle regler og retningslinjer må bli fulgt, sier hun.