• Ein slik "slåmaskinbåt" skal no sørgja for betre stell og vedlikehald av Hå-elva. Truxor

No får elva eigen slåmaskin

Den verna Håelva skal ikkje lenger veksa over. Før fiskesesongen skal den klippast.