• SR-Bank ønsker å bygge nytt hovedkontor på tomten "Bybergstykket". Marie von Krogh

Bystyret vil ha SR-Bank til Bjergsted

Bystyret vil selge Bjergsted-tomt til SR-bank, men presiserer at de ikke gir banken noe forhåndstilsagn om størrelse og utnyttelsesgrad.