• Bruken av piggdekk i Stavanger ligger over piggdekkandelen i både Bergen og Oslo. Det samme gjør nivået av svevestøv. Pål Christensen

Stavanger verst på svevestøv

Blant byene i Norge var det Stavanger som i fjor hadde mest svevestøv i luften. Ny forskning viser at svevestøv er langt farligere enn tidligere antatt.