• Venstre mener flere lærere, spesialpedagoger og helsesøstre må til for at alle barn skal oppleve mestring. De lærelystne guttene på bildet er Henrik (midten) og Oddvar, begge 6 år gamle som går i 1. klasse på Byfjord skole. Jarle Aasland

Venstre alene om å love lærerne lange studiepermisjoner

Venstre vil ha både flere lærere, flere spesialpedagoger og flere helsesøstere. Lærerne skal også få muligheten til å ta opptil ett års permisjon for å videreutdanne seg. Dyrt, men nødvendig, mener Erik Hammer (V).