• Scana har skissert kulturhus og boliger langs sjøen, men rådmannen er negativ. Alliance Arkitekter

Dette sier Strand nei til

Scanas storstilte planer om å bygge boliger og kulturhus på stålverkets område på Jørpeland får ikke støtte av rådmannen i Strand.