Tunnel gjennom Ålgård?

Vegvesenet planlegger å legge E39 utenom Ålgård. En 1,7 kilometerlang tunnel til rundt 100 millioner kroner er sentral i planene.