Sats på tradisjonsmat

Smakar maten langs vegen av Ryfylke? Svaret er tja, kjem du tilfeldig forbi i bil. Svaret er ja, er du på førehandstinga tur.