Søppelakjson

Sesongen går mot slutten på Alsvik natursenter og Dag Tveit vil gi honnør til årets brukere som har vært med på å ta ansvar for naturen.