Smalhans for Time-kirken

Bare sykemeldinger berger budsjettbalansen for kirkeverge Tor Aase i Time.