Gamle gravstøtter slenger på Eiganes

Jone Sæbø mener det er en skam at gamle gravstøtter med navn på ligger uryddig ved Eiganes gravlund.