Avviser nye ferdselsregler

Klepp kommune avviser regler for ferdsel i Bjellands arealer på Sele, og foreslår heller at staten innløser grunneierens rettigheter.