Flyplassansatt hjalp hasjsmugler

Ved hjelp av to bekjente, den ene renholder på Sola flyplass,prøvde en 20-årig amerikansk statsborger å smugle 989 gram hasjgjennom tollen. Nå er han dømt til ett år og åtte måneders fengsel.