I grenseland

«Mannen ville fra nissen flytte»... heiter det i songen. For Arild Karlsen kan det sjå ut som om nissen har flytta med på lasset. For om lag eit år sidan gjekk han av som fylkesrådmann i Rogaland og flytte heimatt til kona sin slektsgard på Bjoa i Ølen.