Millionsprekk for barnevern

Budsjettene holder ikke for barneverns— og sosiale tjenester i Sandnes. Allerede nå antydes et betydelig mer- forbruk ved årets slutt.