Et svakt fylke eller et stort Stavanger?

Kan en styrket byregion på Nord-Jæren kompensere for utsiktene til en svekket fylkeskommune?