Politikerne stoppet hus

Er det virkelig så enkelt? spør Arnfred Bråstein etter at trepolitikere forkastet flere års byggesaks— behandling.